Vào khoảng 10 giờ sáng 2/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho gỗ ép diện tích khoảng 2000m2, nằm trong cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

Ha Noi: Chay lon tai kho go ep trong cum cong nghiep Ngoc Hoi - Anh 1

Hiện trường vụ cháy tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ha Noi: Chay lon tai kho go ep trong cum cong nghiep Ngoc Hoi - Anh 2

Hiện trường vụ cháy tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ha Noi: Chay lon tai kho go ep trong cum cong nghiep Ngoc Hoi - Anh 3

Hiện trường vụ cháy tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ha Noi: Chay lon tai kho go ep trong cum cong nghiep Ngoc Hoi - Anh 4

Hiện trường vụ cháy tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ha Noi: Chay lon tai kho go ep trong cum cong nghiep Ngoc Hoi - Anh 5

Hiện trường vụ cháy tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ha Noi: Chay lon tai kho go ep trong cum cong nghiep Ngoc Hoi - Anh 6

Hiện trường vụ cháy tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ha Noi: Chay lon tai kho go ep trong cum cong nghiep Ngoc Hoi - Anh 7

Hiện trường vụ cháy tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ha Noi: Chay lon tai kho go ep trong cum cong nghiep Ngoc Hoi - Anh 8

Hiện trường vụ cháy tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ha Noi: Chay lon tai kho go ep trong cum cong nghiep Ngoc Hoi - Anh 9

Hiện trường vụ cháy tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)