(DĐDN) Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa chấp thuận đề xuất của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) về việc chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng nhà ở tại đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông.

TP yêu cầu nhà đầu tư phải hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án trong quý IV/2012. Trong trường hợp EVN Hanoi không hoàn thành đúng thời hạn quy định, TP sẽ thu hồi và giao đơn vị khác thực hiện theo quy định.

TP cũng lưu ý EVN Hanoi triển khai dự án đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế kiến trúc công trình được Sở Quy hoạch kiến trúc thỏa thuận. Không được chuyển cho đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND TP chấp thuận. Đồng thời phải chủ động liên hệ với các sở ngành có liên quan để hướng dẫn các thủ tục về đất theo quy định Luật Đất đai năm 2003 và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án theo đúng các quy định hiện hành.

TP cũng nhắc nhở nhà đầu tư chỉ được quyền thực hiện dự án sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Đầu tư, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở và các quy định hiện hành khác có liên quan đến dự án.

Trúc Linh