Ngày 4-8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ha Noi chan chinh tac phong, thai do can bo tiep dan - Anh 1

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Hà Nội có nhiều đổi mới, kỷ cương, kỷ luật hành chính được coi trọng. Thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc...

Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% số xã, phường, thị trấn có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu dân cư…

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá, công tác cải cách hành chính của TP Hà Nội thời gian qua đã được tiến hành đồng bộ, thu nhiều kết quả, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Đoàn đề nghị thành phố chú trọng hơn nữa tới chất lượng cán bộ tiếp dân, nhất là về trách nhiệm, thái độ đối với công dân khi đến giao dịch. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn nhân dân tiếp cận công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến...