Dự kiến sẽ có 400 CSGT, 80 cảnh sát cơ động được huy động, chia thành 110 chốt xử lí...Chi tiết...