Một đơn vị thi công cải tạo vỉa hè hai bên tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch sử dụng máy xúc để bóc vỉa hè cày nát luôn rễ khiến cây xanh bị bức tử.

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 1

Hai bên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, đang cải tạo chỉnh trang vỉa hè. Vị trí thi công sát ngay UBND quận Nam Từ Liêm.

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 2

Theo người dân, “quy trình” đơn vị thi công xúc bỏ phần gạch lát nền cũ cần phải xem lại.

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 3

Khi những công nhân sử dụng gầu máy xúc để bóc gạch lát cũ cách làm tuy có nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian hơn nhưng gầu xúc đã múc luôn cả rễ của các hàng cây hai bên vỉa hè

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 4

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 5

Rễ cây chất đống cùng với phế liệu.

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 6

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 7

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 8

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 9

Gầu xúc va vào một gốc cây.

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 10

Việc thi công ống cống cũng khiến nhiều rễ chính của cây bị xâm hại.

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 11

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 12

Một số cây đã có hiện tượng héo lá.

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 13

Ha Noi: Boc via he buc tu luon ca cay xanh - Anh 14

Thậm chí có cây đã không còn sự sống.