(PL&XH) - Đây là đánh giá của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) TP Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến sáng 11-11 về kết quả triển khai ứng phó với bão Haiyan.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, hiện nay tình hình trên địa bàn TP đã cơ bản ổn định; ảnh hưởng do bão Haiyan gây ra ở mức độ nhẹ, chưa xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.

Tính đến sáng 11-11, trong khu vực nội thành chỉ xảy ra điểm úng ngập tại đường Phạm Văn Đồng với mức độ ngập sâu 0,10-0,15m. Đây là khu vực không có hệ thống thoát nước. Ngay sau khi xảy ra úng ngập, Cty Thoát nước Hà Nội đã huy động công nhân vận hành bơm tiêu úng. Còn tại khu vực ngoại thành không xảy ra điểm úng ngập nào. Theo báo cáo của Cty TNHH MTV Công viên cây xanh, hiện toàn TP có 9 cây đổ và nghiêng, 5 cành gãy. Cty đã tiến hành xử lý được 3 điểm, số còn lại đang tiếp tục xử lý.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương và đánh giá cao các thành viên trong Ban Chỉ huy PCLB TP, các Sở, ngành, đơn vị, quận, huyện, thị xã đã tham gia phòng chống bão Haiyan với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát chỉ đạo của TP, bám sát địa bàn và tăng cường kiểm tra cơ sở.

Thịnh An