(PL)- Hôm qua (4-12), HĐND TP Hà Nội đã khai mạc kỳ họp thứ 11. Báo cáo trình HĐND TP, UBND TP đưa ra bảy giải pháp cấp bách để cải thiện tình trạng giao thông của thủ đô.