Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Hà Nội, hiện đã có 32 xã tự chấm điểm đạt chuẩn NTM.

Ha Noi: 32 xa tu cham diem dat chuan nong thon moi nam 2016 - Anh 1

Đối với những xã này, các địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, trình huyện và thành phố thẩm tra, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016.

Ngoài ra, 24 xã đang tích cực thực hiện một số nội dung trong các tiêu chí chưa đạt phấn đấu hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016.

Ngay từ đầu năm 2016, thành phố đã giao chỉ tiêu có 35 xã đạt chuẩn NTM năm 2016. Tuy nhiên, các huyện, thị xã đăng ký thêm lên 61 xã.

Ngoài các xã đạt kết quả tốt, qua kiểm tra, báo cáo của các địa phương, trong số các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2016 vẫn còn một số xã tiêu chí đạt thấp như: Chu Phan (Mê Linh) đạt 13 tiêu chí, Tam Đồng (Mê Linh) đạt 15 tiêu chí, Kim Sơn (Gia Lâm) đạt 12 tiêu chí, Cẩm Yên (Thạch Thất) đạt 13 tiêu chí… khó có khả năng hoàn thành xây dựng NTM năm 2016.

Minh Phú