Chương trình Phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 – 2010 gồm 4 đề án. Qua 3 năm triển khai thực hiện, các đề án trên ở Hà Nam đã đạt được một số kết quả khả quan.

Đề án Phát triển cây trồng hàng hóa Là đề án có tính thực tiễn cao, được triển khai một cách đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở. Đề án đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thay đổi tập quán sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 75 điểm sản xuất cây hàng hóa tập trung quy mô lớn, diện tích cây lúa chất lượng tăng từ 10 - 15%/năm. Trong những năm tiếp theo cây hàng sản xuất theo hướng tập trung sẽ tiếp tục được nhân rộng... Đề án Phát triển chăn nuôi thủy sản Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án, đã có nhiều hộ nông dân sản xuất và làm giàu từ chăn nuôi. Điển hình là trang trại của gia đình anh Phạm Ngọc Tuấn, xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm hàng năm thu lãi từ chăn nuôi và thủy sản trên 1 tỷ đồng. Trang trại của gia đình anh Nguyễn Bùi Mạnh, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục hàng năm thu lãi trên 100 triệu đồng từ nuôi gà đẻ... Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.000 hộ đang sản xuất trên diện tích 3.000 ha chuyển đổi ruộng trũng cấy 1 vụ lúa bấp bênh sang sản xuất đa canh mang lại thu nhập cao trên 50 triệu đồng/năm. Đề án triển khai đã giải quyết thêm công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Tiếp tục nhân rộng đề án đến năm 2015, Hà Nam phấn đấu xây dựng 65 khu chăn nuôi tập trung nhằm sản xuất sản phẩm hàng hóa chất lượng cao và giảm thiểu ô nhiễm môi trường thôn, xóm. Đề án Phát triển nước sạch nông thôn Dự án nước sạch tập trung xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm; Dự án nối mạng cấp nước xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng; Triển khai hướng dẫn 1 doanh nghiệp chuyển đổi chủ đầu tư là công trình cấp nước sạch tập trung xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên. Tổng mức đầu tư 7,5 tỷ, Nhà nước hỗ trợ 60%. Đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào vận hành tháng 12/2008. Dự án cấp nước sạch tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân; Hướng dẫn 3 doanh nghiệp lập thủ tục nhận bàn giao sửa chữa và nâng cấp 2 công trình tại 2 thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân), Bình Mỹ (huyện Bình Lục) và 1 công trình tại xã Thanh Hải (huyện Thanh Liêm); Dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung 6 xã khu C huyện Bình Lục phục vụ cho 50.000 dân; Tiếp nhận Dự án cấp nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn đồng bằng sông Hồng giai đoạn II (Nguồn vốn Ngân hàng Thế giới) tại 5 điểm của các xã: Thanh Tuyền, Thanh Hà (huyện Thanh Liêm); Bình Nghĩa (huyện Bình Lục); Chuyên Ngoại (huyện Duy Tiên); Nhân Thịnh (huyện Lý Nhân); Kim Bình (huyện Kim Bảng). Đề án Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản cho nông dân Thành lập mới 6 hợp tác xã (HTX) chuyên ngành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý và bồi dưỡng kiến thức về sản xuất kinh doanh cho cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp tại các huyện, thành phố. Qua thời gian thực hiện đề án, cơ cấu tổ chức bộ máy của các HTX cơ bản được tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Thông qua các lớp tập huấn, nhận thức về luật HTX và các chính sách khuyến khích HTX phát triển được nâng lên, sản xuất kinh doanh của các HTX đều có lãi. Thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới của tỉnh. Qua đó, đã lựa chọn được 5 xã để thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên; xã Tiêu Động, huyện Bình Lục; xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân; xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng và xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm). Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, đề án và hướng dẫn các xã lập đề án, phấn đấu đến hết năm 2011 hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 5 xã này theo bộ tiêu chí nông thôn mới của Chính phủ.