Trên công trường thủy điện Nho Quế 3, thuộc xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) một vụ nổ mìn đã xảy ra trong lúc công nhân đang làm việc, làm 5 người bị thương.