Nhà máy Thủy điện sông Miện vừa được khởi công xây dựng tại huyện vùng cao núi đá Yên Minh, tỉnh Hà Giang, với tổng vốn đầu tư 118 tỷ đồng.

Đây là nhà máy thủy điện nhỏ, sau khi hoàn thành sẽ có 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 6 MW, cho sản lượng điện 22 triệu kW/h/năm. Nhà máy Thủy điện sông Miên do Công ty cổ phần Bát Đại Sơn, Chi nhánh Thăng Long-Công ty Tài chính dầu khí, Công ty cổ phần Thương mại-Xây lắp công nghiệp Thăng Long cùng một số cổ đông khác làm chủ đầu tư xây dựng. TTX