(Dân Việt) - 20 em thiếu niên, nhi đồng dân tộc Mông xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc đang tham gia khóa học múa, thổi khèn Mông do Nhà thiếu nhi huyện tổ chức.

Các nghệ nhân trong xã sẽ trực tiếp truyền thụ cho các em các điệu múa, bài khèn của dân tộc Mông với mong muốn thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thanh Ngọc