(VTC News) - “Là người phụ nữ , tôi trân trọng hình thể, sự nữ tính – gợi cảm của mình. Tôi thỏa sức khám phá bản thân. Tôi không ngần ngại khi thấy mình gợi cảm. Bởi vì đó là tôi, Hà Anh!”.