CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (mã GTN) cho biết, Tael Two Partners đã mua thành công 25 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

GTN: Tael Two Partners da mua 25 trieu co phieu phat hanh rieng le - Anh 1

Theo đó, giao dịch diễn ra vào ngày 29/11/2016.

Trước giao dịch, Tael Two Partners nắm 30 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 12%. Với việc mua thành công 25 triệu cổ phiếu, tổ chức này đã nâng mức cổ phiếu sở hữu lên 55 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 22%.

Với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, Tael Two Partners đã chi 250 tỷ đồng trong giao dịch lần này.

Được biết, 25 triệu cổ phiếu này nằm trong tổng số 100 triệu cổ phiếu được quyền chào bán theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 của GTN vào ngày 26/4/2016.

Toàn bộ số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này dự kiến được sử dụng để đầu tư vào các công ty thành viên, các doanh nghiệp trong ngành, bổ sung vốn kinh doanh và/hoặc tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.

Ngọc Đỗ