Ngày 15/04, HĐQT CTCP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (HOSE: GSP) đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của CTCP Vận tải Nhật Việt thêm 50 tỷ đồng. Trong đó GSP góp 25.5 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ.