Ngày 19/6, hội thảo “Trường học không áp lực – Đi học là hạnh phúc” đã diễn ra tại CGD Victory – hệ thống trường thực nghiệm thứ 3 tại Hà Nội.