Chiều 12/10, Hội nông dân Hà Tĩnh tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về phản biện bổ sung, sửa đổi các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng dự.

Gop y sua doi, bo sung chinh sach phat trien 'tam nong' - Anh 1

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh gợi ý phát biểu thảo luận, phản biện các chính sách.

Thực hiện công tác lấy ý kiến qua cán bộ, hội viên, đến nay, nhiều đơn vị cơ sở hội nông dân tổ chức hội nghị, thu thập hơn 300 lượt ý kiến của nông dân và 15 HTX, THT. Nhìn chung, hội viên và bà con nông dân đều khẳng định việc ban hành, đồng bộ các cơ chế chính sách, nhất là Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND đã khuyến khích phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa chủ lực, các sản phẩm có lợi thế của tỉnh như: lợn, bò, hươu, tôm, rau củ quả công nghệ cao, cam, bưởi; khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển hình thức tổ chức sản xuất vừa tập trung vừa phân tán, dồng nhất về giống, công nghệ, sản phẩm có quy mô lớn và hàm lượng KHCN cao trong sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Các chính sách đã góp phần tạo bước đột phá về ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp.

Gop y sua doi, bo sung chinh sach phat trien 'tam nong' - Anh 2

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vũ Quang Nguyễn Thị Hương: Cần bổ sung chính sách hỗ trợ đối với việc sản xuất trồng cây ăn quả ngoài hàng rào.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015 khoảng 378 tỷ đồng, trong đó, Nghị quyết 90 là 282,79 tỷ đồng. Theo đó, chính sách trồng trọt đã hấp thu 144, 73 tỷ đồng, chiếm 38,49%. Phần lớn chính sách được hấp thu theo Nghị quyết 90 với số kinh phí hơn 130 tỷ đồng.

Chính sách phát triển chăn nuôi được hấp thu tốt nhất với tổng kinh phí hỗ trợ 135,22 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 35,96%, tập trung chủ yếu vào phát triển chăn nuôi lợn; chính sách đã thúc đẩy chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức gia trại, trang trại tập trung công nghiệp, quy mô lớn, liên kết với doanh nghiệp.

Chính sách thủy sản cũng đã hỗ trợ cải hoán, đóng mới tàu cá đã thúc đẩy phát triển sản xuất thủy sản cả chiều rộng và chiều sâu.

Gop y sua doi, bo sung chinh sach phat trien 'tam nong' - Anh 3

Chủ tịch Hội nông dân thị xã Kỳ Anh Võ Thị Thìn: Không nên tăng quy mô mô hình chăn nuôi gà thương phẩm được thụ hưởng chính sách.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách trong thực tiễn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Nhà nước đã có chính sách để làm “đòn bẩy”, nhưng một số bộ phận người dân chưa quan tâm bứt phá sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp chưa chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm để thụ hưởng chính sách; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp nói chung còn gặp nhiều khó khăn, không ổn định, liên kết chưa chặt chẽ; một số đơn vị triển khai công tác nghiệm thu chưa chính xác, thiếu chặt chẽ.

Gop y sua doi, bo sung chinh sach phat trien 'tam nong' - Anh 4

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Thọ Phạm Quang Thạnh: Không quy định quá cụ thể về giống như cam chanh, bưởi Phúc Trạch, bởi thực tế, các giống cam, bưởi khác vẫn phát huy hiệu quả kinh tế tại Đức Thọ nhưng khó được hưởng chính sách.

Tại hội thảo, các đại biểu đề cập những hạn chế và nguyên nhân của một số điều trong các chính sách nông nghiệp, nông thôn và đề nghị sửa đổi như: Cần tăng mức hỗ trợ và có chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực môi trường; cần bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi HTX kiểu cũ sang kiểu mới; không giới hạn số lượng được thụ hưởng chính sách đối với hộ dân xây dựng vườn mẫu;

Bổ sung chính sách hỗ trợ đối với việc sản xuất trồng cây ăn quả ngoài hàng rào; cần có chế tài quản lý nghiêm hơn đối với các đối tượng nuôi lợn nái được hưởng chính sách trong việc cung ứng giống; giảm quy mô được hưởng chính sách đối với mô hình chăn nuôi bò; cần điều chỉnh chính sách hỗ trợ rà soát bom mìn do chưa cụ thể; không nên nâng quy mô mô hình chăn nuôi gà thương phẩm được thụ hưởng chính sách; không quy định quá cụ thể về giống như: cam chanh, bưởi Phúc Trạch, bởi thực tế, các giống cam, bưởi khác vẫn phát huy hiệu quả kinh tế tại các địa phương khác…

Dương Chiến