Ngày 30/11, tại Quảng Nam, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam phối hợp Mạng lưới Đất rừng (FORLAND) tổ chức hội nghị tham vấn “Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi”...

Gop y Luat Bao ve va Phat trien rung sua doi - Anh 1

Ngày 30/11, tại Quảng Nam, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam phối hợp Mạng lưới Đất rừng (FORLAND) tổ chức hội nghị tham vấn “Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi” nhằm chia sẻ các khuyến nghị, góp ý cho dự thảo từ các cơ quan ban ngành địa phương, tổ chức, chuyên gia quan tâm.

Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi có 10 chương, 112 điều, nhiều hơn luật củ 2 chương, 24 điều, trong đó có thêm một số chương, điều mới... Ông Trần Thanh Bình, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam góp ý, điều 30 dự thảo luật không có quy định cho khoán rừng SX là rừng trồng. Đề nghị bổ sung nội dụng này vào dự thảo...

Còn ông Phạm Xuân Khương, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam cho hay, tại Mục 6, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, cần có quy định về hạn mức quyền sử dụng rừng (đất) đối với rừng SX là rừng trồng...