Chiều 4/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ‘Góp ý dự thảo nghị quyết liên tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ - Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND”.

Dự hội nghị có các ông: Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Huy – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch MTTQ tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết liên tịch mới dựa trên trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 và có 3 yêu cầu, quan điểm gồm: Cụ thể hóa Điều 16 của Luật MTTQ Việt Nam; Tạo cơ chế thống nhất trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện bảo đảm để đại biểu Quốc hội và HĐND có điều kiện tham gia, phát huy vai trò của mình; Quy định về nguyên tắc tổ chức tiếp xúc cử tri để đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng, phù hợp và hiệu quả.

Gop y du thao Nghi quyet ve tiep xuc cu tri cua dai bieu Quoc hoi va HDND - Anh 1

Ông Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá trong dự thảo có những câu chữ, cách dùng từ chưa phù hợp, chưa đề cập cụ thể trách nhiệm của từng ban, ngành đến cách tiếp cận cử tri của từng đại biểu, tiếp xúc nơi mình ứng cử, cư trú hay chỉ tiếp xúc nơi khác.

Bên cạnh đó, cần nói rõ trách nhiệm của đại biểu và nhiệm vụ trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm. Ngoài ra, cần xác định rõ vai trò chủ trì của đơn vị tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề, nên giao một đầu mối tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, cách bố trí chỗ ngồi phù hợp cho đại biểu, về kinh phí, thành phần cử tri cũng cần đa dạng, phong phú hơn.

Gop y du thao Nghi quyet ve tiep xuc cu tri cua dai bieu Quoc hoi va HDND - Anh 2

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết của các thành viên tại hội nghị với mong muốn dự thảo sớm đi vào thực tiễn. Ngoài ra, ông Hoàng Viết Đường cũng tham gia góp ý một số vấn đề liên quan đến dự thảo như về kinh phí, cơ quan chủ trì về buổi tiếp xúc cử tri… Đồng thời, phân tích rõ những thắc mắc về tư cách đại biểu Quốc hội và chức danh mà đại biểu đó đang đảm nhiệm.

Kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch MTTQ tỉnh nhấn mạnh:" Các ý kiến góp ý của các đại biểu sâu sát, dựa trên cơ sở pháp lý, rút ra được những hạn chế, tồn tại của các văn bản cũ sẽ góp phần giúp các bên liên quan sớm ban hành được một Nghị quyết sát thực tế và phù hợp với thực tiễn”.

Bắc Vũ