Sáng 30/11, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam, tổ chức Hội nghị tham vấn “Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi”. Ông Lê Văn Lân, Điều phối viên mạng lưới đất rừng FORLAND chủ trì Hội nghị.

Gop y du thao Luat Bao ve va phat trien rung sua doi - Anh 1

Tại Hội nghị này, các đại biểu lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện, tỉnh Quảng Nam và nhiều tổ chức được nghe trình bày như: Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng về những nội dung liên quan đến quyền sở hữu rừng; Góp ý nội dung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng để đảm bảo quyền truyền thống của người dân trên đất canh tác nương rẫy lâu năm; Một số góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sản xuất là tự nhiên.

Chí Đại

Từ khóa

góp ý dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi