Tại văn bản số 9734/VP-ĐT, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã giao các sở ngành liên quan có ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Gop y De an nang cao chat luong hinh thuc van tai bang xe buyt - Anh 1

Trước đó, UBND TP nhận được tờ trình của Sở Giao thông vận tải - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội xin phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Mục tiêu của Đề án nhằm củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển mạng lưới xe buýt tại Thủ đô ngày càng hợp lý, hiệu quả, thân thiện với môi trường và là một hợp phần của hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức trong tương lai; Tăng năng lực vận chuyển cho hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Thủ đô nhằm từng bước giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, đáp ứng từ 20-25% nhu cầu đi lại của nhân dân…

Để có căn cứ phê duyệt đề án, UBND TP giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Công an thành phố có ý kiến góp ý về đề án nêu trên, gửi Văn phòng UBND TP để tổng hợp báo cáo tập thể lãnh đạo UBND TP trước ngày 24/10/2016.

T.Q