Google dự định chi ít nhất 20 triệu USD trong năm 2008 cho dự án nghiên cứu năng lượng tái tạo, đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ watt điện với mức giá thấp hơn giá điện sản xuất từ than.