Truyền thuyết kể rằng Atlantis là một thành phố đã đạt đỉnh cao cách đây 12.000 năm, với những kì quan kiến trúc và những công trình được xây dựng hết sức kì vĩ. Trên đỉnh đồi ở trung tâm thờ vị thần khai sinh ra thành phố - tượng thần Poseidon bằng vàng cưỡi ngựa sáu cánh.