Các chuyên gia kinh tế thuộc Goldman Sachs - một trong những tập đoàn ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Mỹ, vừa nhận định rằng Việt Nam sẽ trở thành con hổ kinh tế mới ở châu Á.