Daryoush Bazargani, một giảng viên khoa học máy tính tại Đại học Rostock, Đức, vừa giới thiệu một giải pháp mới để chống ngáy: một chiếc gối được máy tính hóa.