Đó là cái "góc" mà người tạo ra nó chỉ có một mong muốn là được nghe thực khách đến đây khen "món ăn Việt Nam ngon thật!"