Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (2016-2020) và bố trí vốn trả nợ các dự án BT.

Go vuong ve phan bo ke hoach von dau tu cong nganh giao thong - Anh 1

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan, thống nhất phương án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Theo đó, làm rõ ba nội dung: Thứ nhất, dự kiến phân bổ 15 nghìn tỷ đồng (phần còn lại 70 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đã được Quốc hội thông qua ngày 10-11-2016), lưu ý bổ sung kinh phí nâng cấp đoạn Quản Lộ - Phụng Hiệp. Thứ hai, dự kiến sử dụng nguồn dự phòng 10% của Bộ GTVT thực hiện 27 dự án sử dụng vốn ngân sách đang dở dang. Thứ ba, bổ sung vốn đối ứng ODA, vốn trả nợ các dự án BT và phần còn thiếu cho các dự án vốn ngân sách đang dở dang, bảo đảm hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật,…