Nếu tổng lỗ lũy kế TTF vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016, HOSE sẽ hủy niêm yết bắt buộc với TTF.

Go Truong Thanh co kha nang bi huy niem yet bat buoc - Anh 1

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) mới đây cho biết, đã nhận được BCTC quý III/2016 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý này của TTF là âm 304,19 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 1.475,50 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TTF tại thời điểm 30/9/2016 là âm 1.605,59 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.446,08 tỷ đồng.

Theo đó, HOSE cho biết, căn cứ vào quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, nếu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ, cơ quan này sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc với TTF.

Hiện TTF đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt do BCTC quý II/2016 ghi nhận khoản lỗ lớn và có nội dung điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

Ngọc Đỗ