ND-  Cơn lũ quét vừa đi qua thôn Gò Tranh, xã Long Sơn, huyện Minh Long, Quảng Ngãi, đã gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, ruộng lúa, rau, màu của đồng bào trong bản. Hàng chục nhà cửa của đồng bào đã bị xiêu vẹo, ngã sập. Nhiều gia đình đang gặp khó khăn đang cần sự giúp đỡ, cứu trợ của các tổ chức xã hội.