Lũy kế 9 tháng, GTA đạt 368,8 tỷ đồng doanh thu và 10,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 78,44% kế hoạch doanh thu và 92,55% kế hoạch lợi nhuận năm 2016.

Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh quý IV/2016.

Kết quả kinh doanh quý III/2016, GTA đạt 126,4 tỷ đồng doanh thu và 4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Báo cáo tài chính soát xét bán niên trước đó, GTA đạt 242 tỷ đồng doanh thu và 6,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Như vậy, lũy kế 9 tháng, GTA đạt 368,8 tỷ đồng doanh thu và 10,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 78,44% kế hoạch doanh thu và 92,55% kế hoạch lợi nhuận năm 2016.

Go Thuan An: 9 thang hoan thanh 92,55% ke hoach loi nhuan nam 2016 - Anh 1

Nguồn: GTA

Trong quý IV/2016, HĐQT GTA đặt mục tiêu đạt 113,4 tỷ đồng doanh thu và 4,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nếu hoàn thành kế hoạch, GAT sẽ vượt 2,8% kế hoạch doanh thu và 33,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế mà công ty này đã đặt ra trong năm nay.