Ngày 18/4/2012, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì buổi họp với các Tổng Công ty XDCTGT 1, 8 và Thăng Long nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị này thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thi công các dự án, công trình giao thông. Cùng dự với Bộ trưởng có Thứ trưởng Trương Tấn Viên, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Tạ Đăng Mạnh và các vụ, cục, cơ quan chức năng của Bộ GTVT.

Vốn điều lệ của Cienco 8 quá thấp

Theo ông Lê Hải Thanh, Tổng giám đốc Tổng công ty XDCTGT 8 (Cienco 8), giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2011 đạt 3.066 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hơn 10,5 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước đạt 4,59%. Quý I/2012, giá trị thực hiện của Tổng công ty đạt 686 tỷ đồng. Hiện tại, Cienco 8 đang triển khai thi công khoảng 30 dự án, với giá trị khoảng 4.500 tỷ đồng. Trong số đó có 11 dự án đang phải đình hoãn, giãn tiến độ với số vốn khoảng hơn 498 tỷ đồng. Các dự án đầu tư giai đoạn 2011- 2015 của Tổng công ty dự kiến khoảng 3.887 tỷ đồng. Hiện nay, tổng số nợ ngắn hạn của Cienco 8 tính đến 31/3/2012 là hơn 501 tỷ đồng.

Tạo mọi điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây lắp giao thông

Ông Thanh cũng cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay của Cienco 8 là vốn điều lệ rất thấp chỉ gần 180 tỷ đồng. Tổng công ty đã có Văn bản 239/TCT8 ngày 15/3/2012 về phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ nhưng đến nay chưa được giải quyết. Chính vì vậy Cienco 8 đề nghị Bộ GTVT cho phép tăng vốn điều lệ thêm hơn 365 tỷ đồng nữa. Sau khi được điều chỉnh, vốn điều lệ của Cienco 8 sẽ là hơn 545 tỷ đồng.

Để tạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Cienco 8 và các đơn vị xây lắp phát triển, Tổng công ty XDCTGT 8 đề nghị Bộ GTVT một số giải pháp như: Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, GPMB, bù giá tại các dự án; Chấp nhận giải tỏa các thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng các công trình bị đình hoãn, giãn tiến độ; Sớm phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ; Tạo cơ chế cho các tổng công ty của Bộ GTVT tham gia đấu thầu các dự án ODA; Cho Cienco 8 được chỉ định thầu một số dự án; Bố trí nguồn vốn để thanh toán nợ đọng tại các công trình;...

Tổng công ty XD Thăng Long đối mặt nỗi lo thiếu việc

Đối với Tổng công ty XD Thăng Long, đây là đơn vị trong thời gian vừa qua hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong khối các đơn vị xây lắp. Lương, các chế độ cho người lao động, chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn luôn đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản lượng thực hiện năm 2011 của Tổng công ty đạt 2.166 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch 2012 có khả năng đạt 2.391 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 4,3 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, theo ông Phan Quốc Hiếu, Tổng giám đốc Tổng công ty XD Thăng Long, với số dự án như hiện tại, Tổng công ty XD Thăng Long đang đối mặt với nguy cơ thiếu việc làm cho quý IV/2012 và đặc biệt là năm 2013. Trong bối cảnh các nguồn vốn bị thu hẹp, các doanh nghiệp ngành GTVT không được tham gia vào các dự án vốn ODA của ADB, WB nên càng gặp nhiều khó khăn hơn. Ông Hiếu đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp trực thuộc Bộ qua việc khảo sát năng lực thực tế để xem xét đặt ra các điều kiện và phân chia quy mô gói thầu để hạn chế doanh nghiệp ngoài ngành tham gia, tránh việc chia nhỏ gói thầu hoặc để gói thầu quá lớn khiến các tổng công ty xây lắp không thể với tới.

Bên cạnh đó, hiện nay vốn của Tổng công ty XD Thăng Long cũng rất thấp, hầu hết đã đầu tư tại các công ty con, đơn vị liên kết. "Vốn cho sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng. Trong bối cảnh thắt chặt tín dụng, lãi suất cao, Bộ GTVT cần chỉ đạo các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành, bố trí vốn thanh toán cho các đơn vị, đồng thời sớm phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty"- ông Hiếu đề nghị.

Sớm giải quyết nợ đọng cho các nhà thầu

Với Cienco 1, đây là tổng công ty xây lắp lớn nhất trong ngành GTVT, tổng số lao động lên tới 7.350 người, sản lượng hàng năm thường trên 6.500 tỷ đồng. Riêng quý I/2012 đạt hơn 1.235 tỷ đồng. Thu nhập bình quân toàn tổng công ty đạt 4,2 triệu đồng người/tháng. Mặc dù vậy, theo ông Cấn Hồng Lai, Tổng giám đốc Cienco 1, thời gian qua nhiều dự án của Tổng công ty đang thi công bị thiếu vốn, thậm chí không có vốn do các chủ đầu tư thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ. Hiện nay, toàn Tổng công ty có tới 29 dự án bị tạm dừng, giãn tiến độ với giá trị trên 1.900 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác nghiệm thu, thanh toán của các chủ đầu tư ở một số dự án quá chậm, đặc biệt là công tác điều chỉnh giá. Một số dự án đã hoàn thành nhiều năm nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán hết. Hiện tại, công ty mẹ Cienco 1 còn 20 dự án đang bị nợ đọng với số tiền lên đến trên 700 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng vẫn đang ở mức cao, thủ tục vay vốn lâu ảnh hưởng đến vốn lưu động và đầu tư của tổng công ty.

Chính vì vậy, ông Lai đề nghị Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục thanh quyết toán dự án kịp thời, giải quyết nợ đọng cho nhà thầu để doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh. Đồng thời đề nghị, Bộ GTVT xem xét, bổ sung vốn điều lệ cho Cienco 1 lên 750 tỷ đồng để Tổng công ty có đủ điều kiện đầu tư các dự án mới theo quy định.

Bộ trưởng Đinh La Thăng:

Tạo mọi điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp xây lắp phát triển

Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của lãnh đạo các Cienco 1,8, Thăng Long, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các vụ, cục, cơ quan chức năng, chủ đầu tư tạo mọi điều kiện về cơ chế, hỗ trợ các doanh nghiệp xây lắp vượt qua khó khăn, phát triển ổn định.

Bộ trưởng cho rằng, không riêng gì các tổng công ty xây lắp thuộc Bộ GTVT, hầu hết các doanh nghiệp lĩnh vực khác trong thời gian qua cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp xây lắp với truyền thống và công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến là tài sản quý của Bộ GTVT, chính vì vậy các cơ quan chức năng cần phải chia sẻ, cảm thông với khó khăn của doanh nghiệp, cái gì có thể giúp đỡ được thì cần phải hỗ trợ ngay.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Vụ Tài chính khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ cho các tổng công ty. Các vụ cục, cơ quan chức năng, các chủ đầu tư phải tiến hành các thủ tục nghiệm thu, thanh toán nhanh, đồng thời sớm giải tỏa tiền bảo lãnh hợp đồng tại các dự án đình hoãn, giãn tiến độ, sớm thanh toán tiền nợ đọng tại các công trình đã hoàn thành cho nhà thầu để các doanh nghiệp có vốn lưu động thi công.

Đức Thắng