(NDHMoney) Sàn Tp.HCM vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (GMD-HOSE).

Cụ thể, từ ngày 11/2 - 11/4, Deutsche Bank Ag London - Cổ đông lớn của GMD, đăng ký bán 3,6 triệu cổ phiếu và mua 2 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến qua sàn, khớp lệnh và thỏa thuận. Số cổ phiếu nắm giữ dự kiến sau khi mua và bán là 4.001.216 cổ phiếu, tương đương với 4%.