(Stox.vn)-Deutsche Bank AG London – cổ đông lớn của CTCP Gemadept (GMD) đăng bán ròng 1,6 triệu CP từ ngày 11/2/2011.

Số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ tại GMD trước khi giao dịch là 5.601.216 CP tương ứng 5,6% vốn điều lệ. Với mục đích mua và bán cổ phiếu, Deutsche Bank AG London đăng bán ròng 1,6 triệu CP khi bán ra 3,6 triệu CP và mua vào 2 triệu CP trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 11/2/2011 và kết thúc vào ngày 11/4/2011. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh qua sàn hoặc thỏa thuận. Sau thời gian trên, nếu giao dịch được thực hiện thành công thì Deutsche Bank AG London sẽ không còn là cổ đông lớn của GMD nữa khi nắm giữ trên 4 triệu CP tương ứng 4% vốn điều lệ. Trước đó, Deutsche Bank AG London đã mua ròng thành công trên 600.000 CP GMD và nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,6%. T.Nhi HOSE