Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phạm Vũ Luận: Mọi trẻ em ở những có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, tàn tật trong độ tuổi đến trường đều phải được đi học. Các trường cần đảm bảo có chỗ học cho mọi trẻ em.