SGTT.VN - Giữa cũ và mới, như đi giữa thực và mơ. Thử một lần rong chơi trên lằn ranh mong manh ấy. Có khi lại gợi được một khoảnh khắc lung linh, lộng lẫy.

Trân trọng cảm ơn gia đình bà Vũ Thị Ngọc Hoa đã giúp chúng tôi thực hiện bộ ảnh này Mảng màu “rất chèo” mê hoặc. Phố bàng bạc liêu xiêu. Thật hay là như khi rõ ràng thấy đấy mà không thể nắm bắt. 1. Tranh “Phố cổ Hà Nội ”, Bùi Xuân Phái, sơn dầu (1986) 2. Tranh “Hậu trường Chèo”, Bùi Xuân Phái, sơn dầu (1966) 3. Bình vôi gốm niên đại Mạc (TK 17) 4. Thiên nga gốm niên đại Lý (TK 11) 5. Bát gốm niên đại Lý (TK 11) 6. Tượng Tễu gốm niên đại Lý (TK 12) 7. Ấm gốm niên đại Trần (TK 14) 8. Đôn Esedra 59.600.000đ. 1. Sách “Gốm Việt” do bảo tàng Boston (Mỹ) phát hành 2. Chum sành niên đại Trần (TK 13) 3. Nghê đá niên đại Lê sơ (TK 15) 4. Ghế Gamma 17.300.000đ Cũ và mới, có ranh giới thực không, khi cái đẹp đã trở thành giá trị chung nhất. 1. Tranh “Gà”, bột màu, Nguyễn Tư Nghiêm (1987) 2. Mâm Bồng gốm sứ Tam Thái, niên đại Lê sơ (TK 15) 3. Khay gốm niên đại Lê sơ (TK 15) 4. Bộ chén và quân trà, sứ men lam niên đại Nguyễn (TK 19) 5. Bát điếu sứ men lam bịt đồng, niên đại Nguyễn (TK 19) 6. Ghế Archibald 105.500.000đ. 1. Thạp gốm khắc hoa nâu, niên đại Lý (TK 12) 2. Nghê đá niên đại Trần (TK 13) 3. Ghế Plana 3.900.000đ. 1. Tranh “Phố cổ Hà Nội ”, Bùi Xuân Phái, sơn dầu (1986) 2. Tranh “Hậu trường Chèo”, Bùi Xuân Phái, sơn dầu (1966) 3. Bình vôi gốm niên đại Mạc (TK 17) 4. Thiên nga gốm niên đại Lý (TK 11) 5. Bát gốm niên đại Lý (TK 11) 6. Tượng Tễu gốm niên đại Lý (TK 12) 7. Ấm gốm niên đại Trần (TK 14) 8. Đôn Esedra 59.600.000đ. 1. Tranh “Gà”, bột màu, Nguyễn Tư Nghiêm (1987) 2. Mâm Bồng gốm sứ Tam Thái, niên đại Lê sơ (TK 15) 3. Khay gốm niên đại Lê sơ (TK 15) 4. Bộ chén và quân trà, sứ men lam niên đại Nguyễn (TK 19) 5. Bát điếu sứ men lam bịt đồng, niên đại Nguyễn (TK 19) 6. Ghế Archibald 105.500.000đ.