Các dự án thuộc lãnh thổ Hà Nội mở rộng do Hà Tây, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cấp phép trước đây có thể được giữ nguyên nếu phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng thủ đô