Các doanh nghiệp muốn thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trong trường hợp cấp mới hoặc gia hạn giấy chứng nhận phải nộp lệ phí 5 triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 156/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, các doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Thông tư này.

Giu nguyen phi tham dinh cap giay chung nhan ban hang da cap - Anh 1

Các tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí 5 triệu đồng/lần thẩm định cấp giấy chứng nhận mới hoặc gia hạn hoạt động bán hàng đa cấp.

Mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với trường hợp cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận: 5 triệu đồng/1 lần thẩm định; Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận: 3 triệu đồng/1 lần thẩm định. Như vậy, mức phí thẩm định vừa được thông qua vẫn giữ nguyên so với quy định tại Thông tư 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư nêu rõ, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông thư cũng nêu rõ, tổ chức thu phí hoạt động theo cơ chế tự chủ thì được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ thẩm định. Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này thay thế Thông tư số 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Thông tư này của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Nhân Văn (tổng hợp)

Video đang được xem nhiều nhất:

Nguồn: Tinnhanhonline

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật