Trong dự thảo Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đang được xin ý kiến rộng rãi, Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên mức phí đối với dầu thô, khí thiên nhiên và khí than.

Giu nguyen phi bao ve moi truong doi voi dau tho - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than là 50 đồng/m 3 . Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m 3 .

Biểu khung mức thu phí đối với 23 loại khoáng sản khác cũng dự kiến được giữ nguyên như hiện hành. Trong đó, mức thu quặng khoáng sản kim loại là 10.000 - 270.000 đồng/tấn; khoáng sản không kim loại là 1.000 - 90.000 đồng/tấn,m 3 .

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng. Đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong quá trình khai thác than, không thu phí đến hết năm 2017.

Số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí được xác định căn cứ vào tài liệu dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ, báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực tế đất đá bốc xúc thải ra.

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện Luật Phí và lệ phí. Nghị định này sau khi được phê duyệt sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017 và thay thế Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Bộ Tài chính cũng đã xây dựng xong và lấy ý kiến về thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định tại dự thảo Nghị định này.

H.Vân