NDĐT - Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Đác Lắc cho biết vừa được Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh công nhận vườn cây đầu dòng sản xuất chồi giống cà phê chất lượng cao. Theo đó, hai dòng cà phê được công nhận là VCĐD.CAPHE TR4.41.07 và VCĐD.CAPHE TR5.41.07.

Trung tâm cho biết, với diện tích 0,5 ha, vườn cây đầu dòng của Trung tâm mỗi năm sản xuất được khoảng 300 nghìn chồi giống phục vụ sản xuất giống cây cà phê ghép hoặc ghép cải tạo các vườn cà phê già cỗi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay nhu cầu nguồn chồi giống cà phê chất lượng cao để ghép cải tạo các hiện tích cà phê già cỗi rất lớn, nhưng nguồn chồi giống chất lượng cao không đủ. Những năm gần đây Viện Khoa học Kỹ thuật Nông - lâm nghiệp Tây Nguyên đã lai tạo được các giống cà phê như: TR4,TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR12 và TR13 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận và đưa vào sản xuất, nhưng nguồn giống trên vẫn còn quá ít so với diện tích cà phê già cỗi cần cải tạo. Hiện cả nước có khoảng 137 nghìn ha, chiếm 27,4% tổng diện tích cà phê, trong đó Tây Nguyên có tới hơn 100 nghìn ha cà phê già cỗi, năng suất thấp và riêng ở tỉnh Đác Lắc có khoảng 184 nghìn ha cà phê trong đó tới hơn 51% diện tích cà phê có độ tuổi hơn 15 năm, gần 30 nghìn ha được trồng trước những năm 90 của Thế kỷ 20 cần cải tạo gấp. Ước tính trong 5-10 năm nữa, toàn tỉnh Đác Lắc sẽ có hơn 50% diện tích cà phê bị lão hóa, hết chu kỳ kinh doanh cho hiệu quả cao, phải cưa đốn, phục hồi, hoặc trồng tái canh.