Thế nào là start-up? Những lợi thế và khó khăn trong việc start-up của những người trẻ là gì và suy nghĩ của các bạn trẻ về start-up như thế nào?