The Mannequin Challenge - trào lưu mới thu hút các bạn trẻ đồng loạt đứng như tượng - đang gây chú ý tại Mỹ.

Đức Thắng