Trong năm 2013, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đã chủ động liên hệ, phối hợp với các trường, trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 lượt bộ đội chuẩn bị xuất ngũ.

Sau mỗi đợt xuất ngũ, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã chủ động liên hệ với các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tạo điều kiện tiếp nhận bộ đội xuất ngũ vào làm việc.

Tuyết Trang