(GameK) - Tự do bay nhảy trên vùng trời Châu Âu với “đại bàng” IL-2 Sturmovik.