TT - Những lo ngại về sự thay đổi tiêu cực của khí hậu trong thời gian gần đây có vẻ như đang được đáp lại với những hành động cải thiện thiết thực. Các nhà khoa học bắt đầu có những tính toán về các khu vực nguy cơ cao trong quá trình ấm lên của Trái đất để đưa ra những đề xuất phù hợp.