VIT - Theo nhân Ngân hàng Nhân Dân Trung Quốc (Peoples Bank of China), mặc dù các cơ cấu tài chính đã có những phương án để tiếp tục nghiên cứu về vấn đề tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc, nhưng những khó khăn với các doanh nghiệp này vẫn tồn tại.

Theo một báo các tài chính của Peoples Bank of China, những vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc thường mang tính hệ thống, lâu dài và cấp thiết cần phải có sự tập trung giải quyết của Chính phủ. Từ tháng 11/2008, sau khi Chính phủ Trung Quốc tung ra gói kích cầu kinh tế lớn lên đến 4000 tỷ Nhân Dân Tệ, kinh tế nước này bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Nhưng có nhiều người ngày tỏ ra lo lắng rằng, việc xây dựng một nền kinh tế khôi phục dựa trên mức tăng của tín dụng mới mà trước nay chưa từng có thật sự không đủ phổ biến và không mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi những doanh nghiệp vừa và nhỏ lại là những động lực chính cho thị trường việc làm và tăng trưởng nền kinh tế trong nước. Theo nhận định của các chuyên gia Trung Quốc, chính phủ nước này nên bảo toàn không đổi các khoản cho vay đối với các doanh nghiệp trong nước. Đến cuối tháng sáu năm nay, kim ngạch các khoản cho vay bằng đồng Nhân Dân Tệ của Chính phủ Trung Quốc đã tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, Chính phủ Trung Quốc cần tích cực mở rộng các nghiệp vụ cho vay từ giới ngân hàng Trung Quốc đặc biệt là từ ngân hàng dự trữ.