Mua Vản Ly nghe tin Sùng Thị Mỷ đã lừa bán đứa con gái chưa tròn 17 tuổi của mình sang Trung Quốc, nên đã ra tay sát hại.