Ông Nguyễn Đình Bảo (tỉnh Ninh Bình): Tôi là quân nhân chuyên nghiệp. Năm 2001 tôi thi giấy phép lái xe máy (A1) do Cục Quản lý xe máy, Bộ Quốc phòng cấp. Xin hỏi theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thì tôi có phải đổi giấy phép lái xe sang chất liệu mới không, nếu phải đổi thì đổi ở đâu và thủ tục như thế nào?

Giay phep lai xe quan su co phai doi sang vat lieu PET ? - Anh 1

Bộ Giao thông Vận tải trả lời:

Việc đổi giấy phép lái xe từ vật liệu giấy bìa sang vật liệu PET chỉ áp dụng đối với giấy phép lái xe của ngành Giao thông Vận tải quản lý. Ông Nguyễn Đình Bảo đang là quân nhân chuyên nghiệp, có giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp thì không thuộc đối tượng phải đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET của Bộ Giao thông Vận tải.

Chinhphu.vn