Bao cao su có thể trở thành túi chống nước điện thoại, bẫy chuột, túi chườm khi cần thiết.

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 1

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 2

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 3

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 4

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 5

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 6

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 7

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 8

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 9

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 10

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 11

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 12

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 13

Giat minh voi cong dung bat ngo cua bao cao su - Anh 14

(Theo YUETU/Khám phá)