- Soda ăn kiêng tưởng như giúp bạn giảm được cân nhưng nếu uống vào bạn có nguy cơ đối đầu với khả năng thừa cân rất lớn. Vitamin C có thể khiến bạn có thể bị xói mòn răng nghiêm trọng do thành phần axit nhiều.

Bích Thủy (Theo BuzzFeed)