(Chinhphu.vn) - Giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác.

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành , được thực hiện từ 27/8/2012.

Theo đó,tổng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên đối với mỗi giáo viên là 120 tiết/năm học. Trong đó, nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học chiếm khoảng 30 tiết/năm học.

Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện, khoảng 30 tiết/năm học.

Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên có thời lượng khoảng 60 tiết/năm học.

Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên của mỗi nội dung bồi dưỡng nêu trên có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của năm học, với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên trong mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.

Về hình thức, có thểbồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng. Bên cạnh đó, cũng có thể bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

Thanh Trúc